Introduction
Topic
Store

Statistic

Total visitors
: 322,212
Online members
: 1
Guest
: 66
Công nghệ lắp ráp điện tử theo quan điểm của tác giả sẽ là gồm 24 công nghệ đã được liệt kê dưới đây.

Trên thực tế mỗi một công ty có thể có trình tự thực hiện khác nhau do yêu cầu sản phẩm cũng như kỹ thuật thiết kế mạch và giá thành nữa và cuối cùng là do lịch sử phát triển công nghệ đang ở giai đoạn nào nên không thể dùng tất cả 24 công nghệ mà sẽ bỏ bớt một số công nghệ cho phù hợp, hoặc thậm chí chỉ dùng vài ba công nghệ để sản xuất nếu làm vệ tinh cho một công ty lắp ráp thành phẩm khác.
Cho đến hiện tại quan điểm của tác giả vẫn gói gọn trong 24 công nghệ, nếu bạn đọc biết có công nghệ nào áp dụng vào lắp ráp điện tử mà tác giả chưa biết xin vui lòng bổ sung trên tinh thần xây dựng mọi đóng góp xin bấm vào đây

No data is matching.
Copyright © 2011-2018 Lap Rap Dien Tu . All rights reserved.
® Lap Rap Dien Tu All rights reserved, content on this website
Please write "source by Lap Rap Dien Tu when extracting content from this website
Address: 377 Tân hương, Ho Chi Minh city
Tel: +84 (0)938041068 - Email: admin@laprapdientu.vn

 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0